Αρχική .::. ΠΚΕ ΟΤΕ .::. Πληροφορίες Εγγραφής

Πληροφορίες Εγγραφής

      Μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι υπάλληλοι του ΟΤΕ που οι υπηρεσιακές τους λειτουργίες είναι μέσα στα όρια του Νομού Κοζάνης και οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ, οι οποίοι αποδέχονται το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Κ. και τις αποφάσεις των οργάνων του. Όσον αφορά στους συνταξιούχους, ένας μπορεί να εκλεγεί ως μέλος του Δ.Σ., το οποίο αποκλείεται να αναλάβει καθήκοντα προέδρου ή ταμία ή γ. γραμματέα.

      Για να γίνει κάποιος μέλος του Π.Κ. πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. με πλήρη στοιχεία. Το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του, αφού εξετάσει την αίτηση και τη θεωρήσει βάσιμη, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο μελών, άλλως απορρίπτει την αίτηση. Το μέλος, του οποίου απορρίπτεται η αίτηση, μπορεί να προσφύγει στη πρώτη Γ.Σ. και να ζητήσει την ανατροπή της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής δεν υποβάλλεται νέα αίτηση, πριν παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία της απόρριψης.

      Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής και αφού την συμπληρώσετε με πλήρη στοιχεία αποστείλετε την με fax στο 2461034999 ή επικοινωνίστε με κάποιο μέλος του Δ.Σ.

Για την αίτηση εγγραφής κάντε κλικ εδώ


Πίσω
Κάρτα Μέλους
Πληροφορίες για την κάρτα
Περισσότερα...
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
Περισσότερα...
Αρχειοθήκη
Φωτογραφίες από τα παλιά
Περισσότερα...
Αιμοδοσία
Πληροφορίες για αιμοδοσία
Περισσότερα...

Copyright © Σύλλογος ΟΤΕ 2018

Template by Function 1